Furulundshemmet

Nu med Swish 1232287654

Välkommen till Furulundshemmets hemsida

Sedan 1997 har Erik Edin-stiftelsen bedrivit missbruksvård utifrån den kristna värdegrunden på Furulundshemet. Sedan 2014 även i kombination med evidensbaserade metoder. 

Den 30/1 2022 stänger vi behandlingshemmet. Vi vill tacka er som har varit våra uppdragsgivare och stödjare. Tillsammans har vi stått på barikaderna under många år för att hjälpa en utsatt målgrupp.

Nu glädjer vi oss över alla som vi har fått hjälpatill ett varaktigt nyktert och drogfritt liv. 

Vi önskar även er alla en God Jul och ett Gott nytt år!

För den som vill fortsätta att hjälpa familjer och personer som tidigare gjort behandling på Furulunds behandlingshem hänvisar vi till 

Erik Edin-stiftelsen.

För information om vår insamlingsstiftelse Erik Edin-stiftelsen www.erikedinstiftelsen.se