Vision

Vår vision

"Med hjälp av den kristna värdegrunden ge den bästa missbruksvården, som leder till varaktig nykterhet och drogfrihet. Vilket gynnar den enskilde, de anhöriga och samhället."