Furulundshemmet

Furulundshemmet

Föreståndarpar Anki och Björn Törnqvist

Furulund är ett HVB-hem som arbetar utifrån det salutogena perspektivet med den kristna tron som grund. Vi anser att varje person är unik och består av ande, själ och kropp. För att kunna uppnå en förändring bör man involvera hela människan. Vi arbetar därför andligt, medicinskt och  socialt och kombinerar detta förhållningssätt med evidensbaserade metoder. Den individuella genomförandeplanen strävar mot att ge redskap för ett meningsfullt liv med varaktig nykter och drogfrihet som följd.

I vår familjära miljö praktiserar vi den "Gyllene regeln" - som innebär att man behandlar andra som man själv vill bli bemött.

Furulundshemmet ligger naturskönt nära Kungsbergets fot i samhället Järbo i Sandvikens kommun. Närheten till Kungsbergets skidanläggning och fina fiskesjöar ger tillfälle till rekreation och friluftsliv.

Furulunds HVB-hem har 12 platser på primärbehandlingen för män. Vidare har Furlundshemmet 2 platser för par på ett förstärkt stödboende samt 4 platser på ett separat utslussboende. Vår målgrupp är män och kvinnor med alkohol och/ eller drogmissbruk. Även personer med ett långt framåtskridet missbruk och/eller psykiska eller fysiska funktionshinder som har svårt att tillgodogöra sig en traditionell behandling är välkomna med sin ansökan.

Under vistelsen ingår följande obligatoriska inslag:

 • Kartläggning av klientens behov av insatser under behandlingstiden
 • Hjälp att öka Känslan Av SAMmanhang, hanterbarhet och meningsfullhet
 • Motiverande behandlingsamtal grundat på MI-metoden
 • Besök på Gudstjänster och Sinnesrogudstjänster
 • Rådgivning av sjuksköterska
 • Strukturerad avslappning
 • Återfallsprevention
 • Arbetsträning
 • Föreläsningar

 

Med utgångspunkt i den individuella genomförandeplanen kan klienten vid behov även få stöd genom med följande insatser:

 • KBT-terapi
 • Kursen "Leva- inte bara överleva" för personer som har vuxit upp i dysfunktionella familjer.
 • Träning av rutiner för att uppnå en vardaglig struktur
 • Samtal grundade på ett kognintivt förhållningsätt
 • Hjälp att bygga upp sin självbild
 • Friskvård och samtal runt hälsa
 • Hjälp med ekonomisk planering 
 • Nätverksstödjande arbete
 • Kontakt med myndigheter
 • Fritidsaktiviteter
 • Läkarbesök
 • Föräldrarskola
 • Parsamtal