Bo fick Hjälp

Socialtjänsten och politikerna i Grums kommun är väldigt nöjda med resultatet av behandlingen och framhåller "att de har Bo Hall och Furulundshemmet som vägledande exempel på god missbruksvård"

Bo Hall har en bakgrund i de kriminella kretsarna i Värmland. Han har tillbringat en stor del av sitt liv på olika anstalter. Under åren i missbruk blev han pappa till två söner. Bo har ingen kristen bakgrund men genom personal på en av de anstalter han vistades på fick han höra talas om Erik Edin-stiftelsen och Furulundshemmet.

Detta ledde till att Bo sökte behandling på Furulundshemmet vilket han beviljades av hemkommunen. Vistelsen blev han första möte med den kristna tron. Behandlingen gav honom verktyg till att påverka sitt liv i en positiv riktning. På grund av detta fick han även ett hopp om att kunna förändra sitt och sina barns framtid. Efter avslutad behandling fick Bo vårdnaden om sin yngste som som var familjehesplacerad. Han har även fått en mycket god kontakt med sin äldre son som ofta kommer och besöker sin pappa.  

Idag har Bo tack vare behandlingen på Furulundshemmet och den kristna tron varit drogfri och en fungerande förälder i nio år.