Speciallösningar

Vi lägger stor vikt vid varje individs unika behov och förutsättningar, vilket innebär att genomförandeplanen är individuellt utformad för den som har svårt att tillgodogöra sig en traditionell behandling. 

Vi har två rum för som är anpassade för den som har fyiska funktionshinder.

Vi har stor erfarenhet av personer men neuropsykiatriska funktionshinder och jobbar med skattnings verktygen ASRS för att göra en första bedömmning om symtom på ADHD föreligger och om fortsatt utredning rekommenderas.

Furulundshemmets gästrum skapar möjlighet för anhöriga att besöka den inskrivne. Dessa besök kan vid behov kombineras med exempelvis parsamtal eller nätverksmöten.

I vårt behandlingsteam finns personal med stor erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Vilket möjliggör förutsättningar för den som bör ha umgänge med sina barn.

Utslussboendet kan kombineras med arbetspraktik, studier, växelvis boende eller andra förberedelser för återanpassning i samhället.