Behandlingens målsättning

Verksamhetens målsättning med behandlingen

 

  • Ge klienten ökad insikt och kunskap om sin beroendeproblematik, med syfte att nå en varaktig nykterhet och drogfrihet.
  • Ge rådgivning och andlig vägledning med utgångspunkt i den kristna värdegrunden.
  • Öka klientens känsla av sammanhang till sin omgivning. Öka hanterbarheten av sin situation och uppnå en meningsfullhet med livet och tillvaron.
  • Förbättra det psykiska hälsotillståndet.
  • Göra klienten uppmärksam och medveten om vilka situationer som stimulerar den enskilde individen till alkohol och drogkonsumtion samt redskap att hantera dessa.
  • Återanpassning till ett socialt liv.