Utslussbehandling

Utslussfas

Vid behov kan klienten efter primärbehandlingen erbjudas en period av utslussbehandling. Under den perioden  tränar klienten för ett liv efter Furulund. Syftet med utsluss är att skapa goda förutsättnigar för ett en varaktig nykter och drogfritt liv i samhället. Utslussen kan kombineras med studier, praktik, växelboende eller andra sysslor som främjar den personliga utvecklingen.

Syftet med utslussboendet är även att stärka klientens självständighet och initiativförmåga. Utslussperioden är inte tidsbegränsad utan kan i samråd med uppdragsgivaren, klienten och Furulunds behandlingsteam anpassas utifrån de personliga förutsättningen till självständighet och eget ansvar. Avgiften för boendet är anpassad utifrån klientens behov av stöd och insatser.