Eftervård

Eftervård

För att skapa möjligheter för varaktig nykterhet och drogfrihet på hemorten använder vi klientens nätverk. Nya kontaktytor gynnas även genom vårt nätverk av församlingar och hjälporganisationer på olika orter. Målet är att den som lämnar Furulundshemmet efter fullgjord behandling skall ha tillgång till någon typ av bostad och sysselsättning på hemorten.

(Växelvis boende kan även möjliggöras under en period mellan behanlingshemmet och den kommande hemorten. I mån av plats kan även den utskrivne klienten erbjudas att tillbringa exempelvis Jul eller Påsk-helg på Furulundshemmet. Den utskrivne har även möjlighet att delta på Erik Edin-stiftelsens sommarläger.) På grund av riktlinjer för att minska smittspridning av COVID-19 kan dessa behov inte tillodoses för närvarande.

(Varje vecka erbjuds "Kontaktmöten" i kristen, alkohol och drogfri regi på flera orter i landet, även på Furulunds vänförsamling i Järbo. Dessa möten är offentliga, och skall i första hand fungera som återfallsprevention, eftervård, samlingspunkt och gemenskap för de som tidigare vistats på Furulundshemmet eller likvärdig behandling).På grund av riktlinjer för att minska smittspridning av COVID-19 kan dessa behov inte tillodoses för närvarande.