Gällande Coronavirus

Rutin för att förebygga och hindra smittspridning av Coronavirus

vid Furulunds HVB-hem

 

Förebyggande åtgärder för personal och inskrivna

HOT: Smittämnen kan angripa din kropp via små, små droppar som kommer flygande när någon hostar eller nyser. De kan också överföras genom hudkontakt, till exempel när man kramas eller tar i hand. Mikroorganismer från andra kan ligga och lura på exempelvis dörrhandtag, ledstänger, telefoner, fjärrkontroller, skärmar och tangentbord.

 

SKYDD: Dela inte hygienartiklar med andra, utan ha personliga rakhyvlar, tandborstar och handdukar. Undvik blod och andra kroppsvätskor från djur och människor. Hälsa inte genom att ta varandra i hand.

Underskatta inte vikten av att tvätta händerna ofta och noggrant; det är troligtvis det mest effektiva sättet att stoppa smittspridning. Förebyggande åtgärder inbegriper även att se till att ytor som man ofta rör vid i hemmet och på arbetsplatsen hålls rena. Socialstyrelsen rekommenderar att man hostar och nyser i armvecket eller i en pappersnäsduk – inte i händerna. Att använda munskydd hindrar inte att du smittas av andra om du har insjuknat, men det minskar risken att du själv smittar andra. Personal bör stanna hemma om man är sjuk.

 

Akuta åtgärder: I kollektivt boende, som t.ex. HVB-hem bör personer som uppvisar influensaliknande symtom inte vistas tillsamman med övriga inskrivna utan vara på sitt rum så mycket som möjligt under tiden som symtomen kvarstår. Personer som haft nära kontakt med den person som uppvisat symtom bör under 14 dagar hanteras på samma sätt som den som uppvisat symtom – med andra ord, personen bör vistas på sitt rum så mycket som möjligt.

 

Kontakta regionens smittskyddsavdelning om det uppkommer misstanke om smitta i verksamheten och följ deras råd. Om Coronasmitta misstänks behöver spårning genomföras av de kontakter som de som förmodas vara smittade har haft.

 

Servera måltider på rummen till de som förmodas vara smittade. Använd engångshandskar när du hanterar de förmodat smittades matportioner och som kasseras efter användning. Diska de förmodat smittades tallrikar, glas och bestick i diskmaskin med högsta värme och diskmedel (använd maskindiskmedel av god kvalitet). Viruset förstörs av t.ex. diskmedel och tvål.

 

Inga hemresor eller andra resor genomförs förrän infektionen har gått över.

 

Om smitta misstänks förekomma i verksamheten måste bemanningen ökas under en tid eftersom de åtgärder som behöver vidtas inte kommer att kunna genomföras utan att öka bemanningen.

 

Hygienåtgärder

Socialstyrelsen konstaterar: ”Det bästa och enklaste sättet att förebygga smittspridning är god handhygien.”

Man kan lätt dra på sig en influensa eller förkylning om man har bakterier på händerna och gnuggar näsan eller ögonen. Det bästa försvaret mot smitta är att regelbundet tvätta händerna.

God hygien kan även förhindra mer allvarliga sjukdomar, till exempel lunginflammation och diarrésjukdomar, som varje år leder till att mer än två miljoner barn under fem år dör. Se därför till att det finns tillräckligt med tvål i verksamhetens alla toaletter och badrum.

 

Vid vissa tillfällen är god handhygien extra viktig för att skydda sin egen och andras hälsa. Du bör tvätta händerna

 • efter toalettbesök
 • före och efter du tar hand om ett sår
 • före och efter du har kontakt med någon som är sjuk
 • innan du lagar, serverar eller äter mat
 • efter du snutit dig, nyst eller hostat
 • efter du varit i kontakt med sopor.

 

Utgå inte från att du tvättar händerna tillräckligt noga. Studier har visat att många som använder offentliga toaletter antingen tvättar händerna för dåligt eller inte alls. Så hur ska man tvätta händerna?

 • Skölj händerna under rent, rinnande vatten, och ta lite tvål.
 • Gnid händerna mot varandra tills det bildas ett lödder. Glöm inte naglarna, tummarna, händernas ovansida och mellan fingrarna.
 • Tvätta händerna i åtminstone 20 sekunder.
 • Skölj av under rinnande vatten.
 • Torka med en ren handduk eller pappershandduk.

Dessa enkla steg kan förhindra sjukdomar och rädda liv.

 

 

Personalbemanning

Se till att det finns tillgång till timvikarier som kan tjänstgöra om ordinarie personal insjuknar.

Varje anställd ska få denna rutin utskriven för genomläsning. Personen ska bekräfta skriftligt att hen har tagit del av och har förstått rutinens innehåll.

Tjänstgörande personal alltid ska ha tillgång till viktiga telefonnr, t.ex. till samtliga placerade individers uppdragsgivare, till sjukhusets akutmottagning och smittskyddsmottagning.

 

 

Åtgärder vid personals sjukdom

 • Kontakt med hälso- och sjukvården för provtagning
 • Sjukskrivning av personal som uppvisar symtom på smitta eller som varit i nära kontakt med en smittad person,
 • Symtomlindrande behandling
 • Tillsättning av timvikarier, som ska få information hur man förebygger smittspridning
 • Rekrytering av personal i den mån det saknas resurser
 • Smittspårning ska underlättas genom att tjänstgörande personal biträder regionens smittspårningsåtgärder
 • Karantänåtgärder
 • Uppföljning

 

 

Åtgärder vid inskrivnas sjukdom

 • Kontakt med hälso- och sjukvården för provtagning
 • Ställ in ledighetsresor
 • Symtomlindrande behandling, se till att personer som tillhör riskgrupper tar sin ord. medicin
 • Smittspårning underlättas på samma sätt som för personal
 • Karantänåtgärder
 • Uppföljning

 

 

 • Få inte panik. Det är sant att det är bra att vara försiktig när sjukdomar sprids och att göra vad man kan för att undvika smitta, men man ska inte överreagera. Grunda beslut på fakta och inte på rädsla.

 

 • Följ myndigheternas rekommendationer och anvisningar. Myndigheterna vidtar ofta försiktighetsåtgärder för att skydda folkhälsan. Det är bra att hålla sig informerad och att följa deras riktlinjer.

 

 • Se till att ha god handhygien. Det är viktigt att tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller använda handsprit. Vi behöver även se till att ytor som man ofta rör vid hålls rena. Medicinska experter avråder dessutom från att i sådana situationer hälsa i hand, eftersom det kan innebära fortsatt smittspridning. När det gäller coronaviruset har Världshälsoorganisationen gett ytterligare råd till allmänheten.

 

 • Var kärleksfull. Om du är sjuk är det bäst att stanna hemma för att undvika att smitta andra. Det är att visa omtanke, och det skyddar våra medmänniskor.

 

 • I områden där det pågår en smittspridning kan det bli nödvändigt att tillfälligt ställa in allmänna möten och liknande verksamhet. Så är fallet i vissa av de områden som drabbats hårdast av covid-19, till exempel i delar av Italien, Japan och Sydkorea.