Kontaktbesök /Studiebesök

Kontaktbesök / Studiebesök

Den sökande inbjuds till ett kontaktbesök, gärna tillsammans med sin handläggare eller annan uppdragsgivare. Under besöket ges tillfälle för den sökande att presentera sig, berätta om sin problematik och sina förväntningar på behandlingen. Den sökande kan även ställa frågor om hur Furulundshemmets behandlingsmetod skulle kunna tillgodose hans behov.

Furulundshemmets personal ger en presentation av behandlingsideologin, vårdinriktning och behandlingshemmet.

Om den sökande vill göra en formell ansökan om plats på Furulundshemmet sker utifrån studibesöket en bedömning om den sökande kan beredas plats på hemmet. Ibland tas beslutet omedelbart vid kontaktbesöket, andra gånger föregås beslutet av en viss betänketid av klienten och behandlingsteamet.