Vi fick hjälp...

Vi fick hjälp

Tack vare Erik Edin-stiftelsens gåvogivare har vi möjlighet att i särskilt angelägna ärenden hjälpa personer som socialförvaltningen inte beviljar bistånd.

Marie-Louise och P-O fick möjlighet till behandling för sitt missbruk trots att hemkommunen sade nej till ytterigare en insats. Deras äldsta barn var då placerade i familjehem och paret bodde i en bil. Genom en troende släkting fick paret höra tals om Erik Edins insamlingstiftelse. Efter en familjerehabelitering för 12 år sedan är de fortfarande drogfria. Marie-Louise har utbildat sig till undersköterska och båda har arbete.

När Marie-Louise och P-O varit drogfria i 5 år började deras stora flickor återigen lita på sina föräldrar. De är nu sedan många år en återförenad familj som vill peka på att  familjevård på kristen grund bör vara ett inslag i Sveriges beroendevård.