Samarbetspartners

Samarbetspartners

För att uppnå varaktig förändring krävs ofta samarbete. Erik Edin-stiftelsen och Furlundshemmet har många samarbetspartners bland verksamheter som jobbar med vård, omsorg, socialt arbete samt återanpassning i samhället och nykterhet och trygghet, för både barn och vuxna, här nämns några av dessa verksamheter.

Bilda

Elinda vård AB, Gävle

SecuraNova, säkra IT-lösningar för offentlig och enskild verksamhet

Arbetsförmedlingen

LP-verksamheten

RIA Hela människan

Sion-kyrkan, Järbo

Frivården Gävleborg

Svenska kyrkan

Gästrike Återvinnare

Trafik-kampanj 2013