Priser

Priser

Dygnsavgift primärbehandling män:1890:- (Eller enligt ramavtal)

Dygnsavgift primärbehandling kvinnor: 1950:- (Eller enligt ramavtal)

Dygnsavgift förstärkt stödboende: 1550:-

Grundavgift per dygn på utslussboende: 1550:-                                                        (Priset kan variera utifrån klientens behov av stöd och omsorg.)