Erik Edin-stiftelsens värdegrund

Vår värdegrund

På Erik Edin-stiftelsens bemöter vi våra klienter utifrån den kristna värdegrunden som för oss innebär att alla människor har samma värde och rättigheter och bör behandlas med respekt oavsett etnisitet, kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Värde - Alla människor har ett okränkbart människovärde oavsett vilka omständigheter som man befinner sig i.

Rättigheter - Alla människor har samma rättigheter till ett värdigt liv.

Respekt - Alla människor bör behandlas med respekt trots att vi är olika, vår bakgrund skiljer oss åt och att vi har olika förmågor och förutsättningar.